Praktijkonderwijs Delfshaven
 
Activiteiten

Nieuwsbrief november 2017


UrbanSkills4U, Carrousel, HALT en Hot Spot.

UrbanSkills4U

We zijn als school al enige tijd op zoek naar een geschikt programma om leerlingen te ondersteunen die zijn vastlopen of dreigen vast te lopen met hun gedrag. De leerlingen die moeite hebben met gezag, zelfbepalend zijn, over grenzen gaan, moeilijk corrigeerbaar, etc. We zijn in contact gekomen met Farouc Bonafacia. Hij is trainer en methodiekontwikkelaar van programma ‘UrbanSkills4U’. Het programma heeft een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd:

•Mogelijkheden en competenties leren kennen voor een waardevolle rol in de maatschappij;
•Gezag en bijbehorende gedragsregels leren accepteren;
•Bieden van inzicht in alternatieven voor criminaliteit.

Een groep bestaat uit 10 tot 12 leerlingen. Voorafgaand aan de training vindt bij alle deelnemers een huisbezoek plaats. Na twee weken waarin het trainingsprogramma wordt afgewerkt volgt een periode van drie maanden waarin middels peer-to-peer learning wordt gereflecteerd op wat er geleerd is, en dit wordt toegepast op situaties die zich hebben voorgedaan. De trainers krijgen wekelijks incidenten toegestuurd van de mentor, die zij kunnen gebruiken bij de casusbespreking. Gedurende 25 weken is de UrbanSkills4U trainer wekelijks 1 dagdeel op Accent Praktijkonderwijs aanwezig voor zowel de mentoren als voor de leerlingen om te ondersteunen met kennis en kunde ter voorkoming van terugval in de oude gedragspatronen. Aangezien we een beperkt aantal leerlingen kunnen laten deelnemen, richten we ons voornamelijk op de leerlingen die in fase 1 zitten. Een enkele leerling uit fase 2 zal meedoen. Momenteel zijn we bezig leerlingen te selecteren. Vervolgens zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Het is voor onze school een pilot en we zullen jullie op de hoogte houden van het project. Als er vragen zijn, kun je bij Jimmy of Daniël terecht.

 

Carrousel

De leerlingen van de groepsstages van de tweede klas carrousel hebben mogen kennismaken met het boomklimmen. Een aantal professionele boomverzorgers hielpen samen met de stadsboswachter onze leerlingen de techniek van boomklimmen onder de knie te krijgen. Ze overwonnen angsten, behaalden successen (Soufian klom tot bovenin de boom), ze moesten omgaan met tegenslagen, ze hebben doorgezet, ze moesten vertrouwen in de ander en in zichzelf, ze hadden spierpijn en blaren maar vooral veel plezier.

 

HALT

HALT komt al een enige jaren bij ons op school langs om voorlichting te geven. Ze komen 6 en 14 november weer bij de eerste fase langs om voorlichting te geven over HALT. In de voorlichting gaan ze met de leerlingen uitzoeken wat jeugdcriminaliteit nu eigenlijk is. Ze bespreken daarvoor een aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest. Met de leerlingen zoeken ze uit waarom deze jongeren strafbare feiten hebben gepleegd. Stoer doen, verveling en boosheid zijn door jongeren veelgenoemde redenen. Door de voorlichting komen de leerlingen erachter wat de gevolgen zijn geweest voor zowel de jongeren als voor de andere betrokkenen, zoals de ouders of het slachtoffer.

 

HOT SPOT

Maandag 20 november komen ze bij ons op school voor de leerlingen van de klassen 2 en 3 de interactieve theatervoorstelling Hot Spot spelen. Hot Spot is een confronterende en herkenbare theatervoorstelling die een realistisch beeld schetst van het drank- en drugsgebruik onder jongeren. De voorstelling maakt voor jongeren voelbaar wie of wat hen kan beïnvloeden in hun persoonlijke omgang met drank en drugs. Na afloop van de voorstelling gaan ze met de leerlingen in gesprek over het thema en laten hen nadenken over zichzelf, de groep en alcohol en drugs. Ze trainen de jongeren weerbaarder te worden tegen de invloed van de groep en het verlangen te vluchten in de roes.