Onderwijsopvang
 
De school

Welkom bij Accent Onderwijsopvang. Een speciale school waar leerlingen, voor wie het goed is om even niet op hun eigen school te zijn, worden opgevangen. De leerling blijft wel altijd op de eigen school ingeschreven.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een leerling tijdelijk bij ons op school wordt geplaatst. Het team van Accent Onderwijsopvang wil samen met de leerling, de ouders en de school van de leerling zorgen dat de leerling weer verder kan in het onderwijs. Dit kan op de school waar de leerling vandaan komt, maar soms is het beter om een nieuwe start te maken op een andere school.

Onze school is heel klein, er zijn 3 klassen en is plek voor 33 leerlingen. Daarom hebben we veel tijd en aandacht om elke leerling weer op weg te helpen.

Er is 1 PrO-klas voor leerlingen uit het praktijk onderwijs en er zijn 2 klassen voor leerlingen met internaliserende problematiek. Internaliserend betekent naar binnen gericht. Deze leerlingen zijn vaak redelijk rustig, ze praten niet zo veel over wat ze dwars zit en zullen eerder weglopen van een ruzie dan een ruzie beginnen.

Rotterdam kent 5 OOVR’s:

  • Accent Onderwijsopvang
  • Eenheid Zorg Noord
  • Eenheid Zorg Zuid (De Schakel / JMZ)
  • Time Out
  • Educatief Centrum

Accent Onderwijsopvang kent twee doelgroepen:

  • Praktijkonderwijsleerlingen en
  • Leerlingen met internaliserende problematiek