Onderwijsopvang
 
Doorstart Onderwijsopvangvoorzieningen (OOVR) in OPDC

Vanaf schooljaar 2015/2016 is er één OPDC met twee vestigingen, een op de noordoever(Slaak 45) en een op de zuidoever(Enk 130) van de Nieuwe Waterweg.

Dit OPDC komt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbestuur LMC, Horizon en samenwerkingsverband(swv) Koers VO.

De bestaande opvangvoorzieningen van BOOR (Time Out) en CVO (Accent Onderwijs Ondersteuning) gaan hierin op. Dat betekent concreet dat de vestigingen aan de Grondherenstraat en Berberisweg met ingang van schooljaar 15/16 gesloten zijn.

Voor wie?

Het OPDC is beschikbaar voor leerlingen van alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs en van alle besturen in de Koers VO-regio. Leerlingen uit het VSO zijn uitgesloten van plaatsing .

Aantal beschikbare plaatsen en toeleiding

Het swv Koers VO heeft het maximaal aantal beschikbare plaatsen vastgesteld op 80. Dit houdt een reductie in van ruim 50% van het aantal beschikbare plaatsen dat er het afgelopen jaar was.

Toeleiding tot het OPDC geschiedt pas na overleg met de consulenten van het Koersloket en na vaststelling door de commissie Toelating OPDC van het swv Koers VO.

Meer informatie over procedures toeleiding kan opgevraagd worden bij het samenwerkingsverband Koers VO. (www.koersvo.nl)