Vaak gestelde vragen
 
Vaak gestelde vragen

Waarom moet ik naar het Praktijkonderwijs?

Omdat je rekenen en begrijpend lezen moeilijk vindt. Je werkt liever met je handen, dan opdrachten uit een boekje te moeten maken.

Wanneer kan ik naar het VMBO?

Dat kunnen we pas bepalen aan het einde van fase 1 (klas 1). We praten hier twee keer per jaar met jou en je ouder(s) over.

Hoe lang zit ik op praktijkonderwijs?

Er is een wettelijke leerplicht t/m 18 jaar.

Wanneer kan ik naar het MBO?

Dat kunnen we pas bepalen, als je in fase 3 (klas 4/5) zit. We praten hier twee keer per jaar met jou en je ouder(s) over. We hebben contract met het MBO over de instap-eisen.

Wanneer ga ik stage lopen?

Wanneer je hier klaar voor bent. Dat is meestal in fase 2/3 (klas 3/4/5).

Welke diploma's kan ik behalen op het praktijkonderwijs?

Je kunt diploma's voor Nederlands en rekenen/wiskunde halen. Daarnaast kun je erkende certifcaten halen voor de Winkel & Magazijn sector/ Horeca sector/ Techniek & Groen sector/ Zorg & Welzijn sector.