Aanmeldingen bij alle Accent scholen nog mogelijk

Vanwege de Coronacrisis zijn al onze Accent scholen gesloten. U kunt uw zoon /dochter echter nog wel aanmelden op al onze vestigingen via onderstaande mobiele nummers:

  • Accent Capelle: Mw. M. Koster, tel.nr. 06-50276575
  • Accent Centrum: Mw. S. Mizrak, tel.nr. 06 -11752906
  • Accent Delfshaven: Mw. R. Danning, tel.nr. 06 83206960
  • Accent Hoogvliet: Mw. A. van Liempd, tel.nr. 06-83207234 /
    Mw. N. vd Waal, tel.nr. 06-51619297
  • Accent VSO op Noord: Dhr. D. Everts, tel.nr. 06-83207112
  • Accent VSO op Zuid: Dhr. W. van Roosendaal, 06-21480023

Praktijkonderwijs via https://www.accent-praktijkonderwijs.nl/contact/aanmeldformulier/
VSO via https://www.accent-vso.nl/contact/aanmeldformulier/

25 maart 2020

Besluit CVO-Accent

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Alle scholen van Accent vallen onder het schoolbestuur van CVO wat meerdere Voortgezet Onderwijs scholen bevat. Deze scholen hebben vandaag van Minister Slob te horen gekregen dat het centraal eindexamen niet doorgaat. De scholen moeten nu de schoolexamens organiseren en hebben daar meer tijd voor nodig. Daarom heeft het bestuur van CVO besloten om de scholen in ieder geval tot 7 mei 2020 gesloten te houden.

Concreet betekent dat voor de leerlingen van Accent dat zij niet naar school kunnen komen en dat de stages ook niet doorgaan. Via de mentor zullen de leerlingen huiswerk ontvangen voor de komende tijd. We beseffen dat het best ingewikkeld kan zijn en willen daarom benadrukken dat u altijd via de mentor hulp kunt inschakelen.

We zorgen ervoor uit dat de achterstanden die leerlingen eventueel oplopen, geen gevolgen zullen hebben voor het verdere verloop van hun onderwijsproces.

De leerlingen die op dit moment bezig zijn met de afronding van hun Entrée-opleiding zullen nog nader geïnformeerd worden. Zodra wij meer weten van het Albeda-college zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Wij hopen dat wij allen deze crisis ongeschonden doorkomen, en wensen u veel gezondheid en kracht toe voor de komende tijd.

Namens de Algemene Directie van Accent,

Dhr. C. van Noordwijk
Algemeen directeur Accent

Accent Praktijkonderwijs

Accent verzorgt op 4 locaties in de Rotterdamse regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Het onderwijs is gebaseerd op 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

Accent VSO

Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Accent Avondonderwijs

Op 3 locaties in de Rotterdamse regio geeft Accent avondonderwijs aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Zij leren praktische, sociale en theoretische vaardigheden die helpen om regie over het eigen leven te voeren en actief deel te nemen aan de maatschappij.