1. Home
  2.  | Corona

Corona

Hier vind u informatie over maatregelen die Accent neemt in verband met het Corona virus. Accent volgt hierbij de richtlijnen die worden gegeven door het RIVM, de GGD en door de VO-raad. Elke vestiging van Accent vult deze richtlijnen in, op een manier die bij de school en het schoolgebouw past. Accent streeft er naar de meest recente maatregelen op deze site te publiceren. Het is dus raadzaam regelmatig deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen.

Verplichting mondkapjes

Op scholen van CVO Accent dragen we een mond/neusmasker (mondkapjes) in de gangen en aula van de school. We doen mee aan deze verplichting om iedereen ervan bewust te maken dat we sámen ervoor kunnen zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt.

Op Accent gaan we ook sámen tegen Corona!

Richtlijnen Accent

Om onderwijs te kunnen blijven geven op een verantwoorde en veilige manier, houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en volgen we de aanbevelingen van de VO Raad, de sectorraad Praktijkonderwijs en sectorraad gespecialiseerd onderwijs voor het VSO.

Dit houdt voor onze scholen in dat:

1. We de adviezen over ventilatie in de gebouwen ter harte hebben genomen. Er is gecontroleerd of de installaties in de schoolgebouwen voldoen aan het bouwbesluit 2012 en in alle scholen wordt de meest optimale wijze van ventileren toegepast. Daarnaast zal in alle scholen extra aandacht voor natuurlijke ventilatie zijn door bijvoorbeeld deuren en ramen tijdens leswisselingen extra te openen.
2. We vragen leerlingen en medewerkers om de inmiddels bekende omgangs- en gedragsregels op te volgen en de looplijnen in de gebouwen te respecteren. Voor de volledigheid hieronder nogmaals de geldende afspraken:

  • We dragen een mondkapje als we door de gangen lopen. In de klas mag het mondkapje af als we zitten.
  •  Anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers.
  • Vaak handen wassen en geen handen schudden.
  • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
  • Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven de 38 graden.
  • Leerlingen en medewerkers blijven thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten heeft en/of koorts boven de 38 graden.
  • Neem contact op met de school wanneer uw zoon / dochter positief getest is op het Coronavirus.

3. Wanneer u in ‘oranje’ gebied op vakantie geweest bent, vragen wij u het advies van het RIVM op te volgen en met uw gezin nog 10 dagen na thuiskomst in quarantaine te blijven. U kunt contact opnemen met de school van uw zoon / dochter om afspraken te maken over het schoolwerk.
4. Wanneer er besmettingen optreden op een van de scholen, zullen we hierover met de GGD en veiligheidsregio in contact treden en een passend plan van aanpak maken. Uiteraard zullen we u hierover informeren als dit op de school van uw zoon/dochter speelt.

Meer specifieke informatie over de school van uw zoon/dochter ontvangt u via de directie van de school.

Uiteraard zullen we alert blijven op voortschrijdend inzicht omtrent de genomen maatregelen en de geldende adviezen. We doen hierbij een beroep op iedereen om mee te blijven denken over kansen en verbeterpunten in de scholen. Alleen samen lukt het ons om een veilige onderwijsomgeving te creëren.

We kunnen ons voorstellen dat er, ondanks de genomen maatregelen, toch zorgen bij u leven omtrent de opening van de scholen. Zorgen om de gezondheid van uw zoon/dochter, om de gezondheid van directe familieleden en/of van medewerkers in de scholen. Schroom niet om deze zorgen kenbaar te maken bij de directie van de school en om, wanneer de situatie daarom vraagt, maatwerkafspraken te maken.

We zien uit naar het nieuwe jaar en hopen alle leerlingen na de vakantie weer te ontmoeten. Uiteraard weten we nog niet precies hoe de lessen er vanaf 10 januari uit zullen zien. Na het beoordelingsmoment van het kabinet op 3 januari weten we daarover meer. We zullen dan leerlingen en hun ouders of verzorgers informeren. We wensen iedereen een goede kerstvakantie en gezond 2022 toe!

Met vriendelijke groet,

Namens de algemene directie van CVO Accent
Coen van Noordwijk
Algemeen directeur

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn kind aanmelden op een Accent school?

U kunt uw zoon /dochter aanmelden op al onze vestigingen via onderstaande mobiele nummers:

Accent Praktijkonderwijs
Locatie Capelle: Mw. M. Koster, tel.nr. 06 – 50 27 65 75
Locatie Centrum: Mw. S. Mizrak, tel.nr. 06 – 11 75 29 06
Locatie Delfshaven: Mw. R. Danning, tel.nr. 06 – 83 20 69 60
Locatie Hoogvliet: Mw. A. van Liempd, tel.nr. 06 – 83 20 72 34 / Mw. N. vd Waal, tel.nr. 06 – 51 61 92 97

Accent VSO
Locatie Op Noord: Dhr. D. Everts, tel.nr. 06 – 83 20 71 12
Locatie Op Zuid: Dhr. W. van Roosendaal, tel.nr. 06 – 21 48 00 23

Digitaal aanmelden voor het praktijkonderwijs en het vso kan uiteraard ook.

Zijn er aanpassingen in het rooster?

In principe zijn alle scholen van Accent geheel open voor alle leerlingen. In verband met de Corona-pandemie kunnen er wel aanpassingen zijn in het rooster. De directeur van de locatie zelf zal dit communiceren mocht dat het geval zijn.

Zijn er aanpassingen in de jaarplanner?

In verband met de Corona-pandemie kunnen er aanpassingen zijn in de jaarplanner. De directeur van de locatie zelf zal dit communiceren mocht dat het geval zijn.

Wat kun je doen om géén Corona te krijgen?