Accent Praktijkonderwijs

Accent verzorgt op 4 locaties in de Rotterdamse regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Het onderwijs is gebaseerd op 4 domeinen: werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Accent Avondonderwijs

Op 2 locaties in de Rotterdamse regio geeft Accent avondonderwijs aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Zij leren praktische, sociale en theoretische vaardigheden die helpen om regie over het eigen leven te voeren en actief deel te nemen aan de maatschappij. 

Accent Onderwijs-ondersteuning

Accent expertisecentrum voor advies, diagnostisch onderzoek, training en begeleiding van leerlingen, docenten en ondersteuningsteams en schoolmanagement. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen een beroep doen op de deskundigen van het expertisecentrum.