Home | Scholen | Accent onderwijsondersteuning

Accent onderwijsondersteuning

Accent onderwijsondersteuning is het expertisecentrum van de vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO). Klik hier voor meer informatie over CVO.

Expertise op de praktijkscholen

De Accent praktijkscholen investeren veel in individuele begeleiding en het voorkomen van uitval van leerlingen om onderwijsresultaten te bereiken. De ondersteuning van deze leerlingen in alle schoolfasen, is in het onderwijs geïntegreerd. Als een leerling meer aandacht vraagt vanwege leerachterstanden of problemen, dan bekijkt het ondersteuningsteam wat de leerling nodig heeft. Op iedere Accent school is een dergelijk team aanwezig. In dit team zit naast een gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog) van het expertisecentrum, een schoolmaatschappelijk werker en een zorgcoördinator.

DIensten expertisecentrum

Ook kunnen specialisten van het expertisecentrum, op aanvraag van het ondersteuningsteam, diverse psychodiagnostiek onderzoeken bij leerlingen afnemen. Met verschillende trainingen kunnen we leerlingen helpen om te gaan met bepaalde angsten (bijv. faalangst of examenvrees) of sociale vaardigheden versterken.

Daarnaast biedt het expertisecentrum advies, begeleiding en scholing aan docenten en het management van de school. Dit gaat altijd om maatwerk, afgestemd op de wensen en doelen van de betreffende school/aanvrager.

Diensten Koers VO

Ons expertisecentrum voert een aantal werkzaamheden uit in opdracht van het samenwerkingsverband Koers VO.

CONTACT

Bezoekadres
Weegschaalhof 33
3067 TS Rotterdam

Postadres
Postbus 84017
3009 CA Rotterdam

Tel: 010 – 209 99 26
secretariaat@cvoaccent.nl

U kunt gratis parkeren aan de overkant van de weg in de wijk.