1. Home
 2.  | Teamleider Delfshaven

Teamleider Delfshaven

Wij zoeken

een Teamleider die o.a. de uitdaging aangaat om het team verder te ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijke organisatie waarin persoonlijk leiderschap wordt getoond en iedereen gezamenlijk verantwoordelijk is voor het geheel. Tevens dient de samenwerking met de andere Accent locaties verder vorm gegeven te worden en zal de samenwerking met externe partners zoals gemeente en bedrijfsleven verder versterkt moeten worden.

Accent Delfshaven is een excellente school. De uitdaging is om de huidige kwaliteit te handhaven en verder te verankeren voor de toekomst.

Voor

 Accent Delfshaven zoeken wij per 01-01-2021 een teamleider (1.0 FTE)

Taken

 • Je geeft samen met de vestigingsdirecteur dagelijks leiding aan de docenten en de onderwijsondersteuners op de vestiging in samenwerking met de fasevoorzitters.
 • Je motiveert en inspireert personeelsleden om het onderwijs verder te ontwikkelen en vorm te geven.
 • Je verankert de visie vanuit het schoolplan van Accent op de vestiging en je initieert en implementeert onderwijskundige- en onderwijsculturele veranderingsprocessen.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van Accent via de ontwikkelgroepen.

Van de kandidaten vragen wij

 • Aantoonbaar HBO / HBO+ werk- en denkniveau.
 • Ervaring in een relevante managementfunctie en financieel inzicht in het onderwijs is een pre.
 • Relevante managementsopleiding of bereidheid deze te volgen.
 • Bekendheid en/of affiniteit met het praktijkonderwijs en het VSO.

Profiel en competenties

De teamleider kenmerkt zich door:

 • Authenticiteit en zelfbewustzijn. Wij zoeken een teamleider die authentiek is in zijn persoonlijkheid.
 • Leiderschap en reflectie op het eigen functioneren: Met je ambitie creëer je draagvlak en neem je medewerkers mee in de processen die Accent Delfshaven voor ogen staan. Je bent vaardig in het aansturen van teamprocessen.
 • Sociaal vermogen: Je hebt ervaring met personeelsmanagement en je hebt gevoel voor menselijke verhoudingen.
 • Transitioneel leiderschap: Je bent in staat om mensen te verbinden in hun werk, mensen in hun kracht te zetten en de organisatie daarvan te laten profiteren. Je bent zichtbaar op de werkvloer aanwezig. Je maakt afspraken en stuurt, steunt en coacht waar nodig en stelt hoge eisen aan de professionele cultuur op de locatie.
 • Probleemoplossend vermogen: Je bent creatief en daadkrachtig als het gaat om het oplossen van belemmeringen. Je weet hierbij collega’s te betrekken, motiveren en inspireren.
 • Communicatief vermogen: Je vertegenwoordigt de vestiging Accent Delfshaven intern en extern door middel van openbaar optreden en uitstekende schriftelijke vaardigheden.

Wij bieden

Het betreft een functie met een omvang van 1,0 fte. De functie wordt gehonoreerd volgens schaal LD van de CAO-VO. Het liefst start de nieuwe teamleider op 01-01-2021 of zo snel mogelijk daarna.

Om in aanmerking te komen voor de functie, moet jouw motivatiebrief en curriculum vitae voor 5 december 2020 in ons bezit zijn. Solliciteren kan uitsluitend via het e-mailadres: vacatures@cvoaccent.nl, ter attentie van de heer Jan van Dijk, lid algemene directie CVO Accent.
De selectiegesprekken vinden plaats in de middag van 10 december 2020. De eventuele vervolggesprekken vinden plaats in de middag van 16 december.

Voor nadere informatie over de locatie, de onderwijskundige- en school culturele ontwikkelingen kunt u contact opnemen met dhr. M. Baas 06-24713361.

Over Accent Praktijkonderwijs

CVO Accent heeft vier scholen voor praktijkonderwijs in regio Rotterdam en verzorgt op drie locaties avondonderwijs. Drie van de vier scholen van CVO Accent is het predicaat excellente School toegekend. Accent scholen voor Praktijkonderwijs zijn kleinschalige scholen met veel persoonlijke aandacht voor de circa 180 – 240 leerlingen (afhankelijk van de locatie). Het onderwijs is gericht op toeleiding naar arbeid of een vervolgopleiding op het Middelbaar Beroepsonderwijs. Per 1 januari 2019 zijn twee Rotterdamse scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in CVO Accent geïntegreerd.

Cvo

Accent maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o.