1. Home
 2.  | 
 3. Vacatures
 4.  | Vestigingsdirecteur m/v

Vestigingsdirecteur m/v

Wij; de algemene directie van CVO Accent, zoeken

wegens het aanvaarden van een andere baan door de huidige directeur, voor haar praktijkschool Accent Delfshaven zo spoedig mogelijk een:

– Vestigingsdirecteur (m/v)

Omgevingsschets

Accent verzorgt op vier locaties voor ruim 840 leerlingen praktijkonderwijs, op twee locaties Voortgezet Speciaal Onderwijs aan ruim 190 leerlingen en Avondonderwijs aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking op drie van haar locaties.

Een van de komende uitdagingen voor de vestigingsdirecteur van Accent – Delfshaven is om het team verder te ontwikkelen tot een zelflerende organisatie waarin iedereen verantwoordelijk is voor het geheel. Tevens dient de samenwerking met de andere Accent locaties verder vorm gegeven te worden en zal de samenwerking met externe partners zoals gemeente en bedrijfsleven verder versterkt moeten worden.

Accent Delfshaven is een excellente school. De uitdaging is om de huidige kwaliteit te handhaven en verder te verankeren voor de toekomst.

Accent maakt deel uit van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en Omstreken (CVO).

Accent  kent een bovenschoolse algemene directie.

De Accent scholen hebben een gezamenlijk schoolplan.

De vestigingsdirecteuren leveren als lid van het managementteam van Accent een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Accent.

De functie

De functie van vestigingsdirecteur is een uitdagende. Je bent dagelijks integraal verantwoordelijk voor het vestigingsbeleid en je bent de vertaler van het strategische Accent (onderwijs)beleid naar de vestiging. Dit doe je in nauwe samenwerking met alle teamleden. Als vestigingsdirecteur werk je onder de directe verantwoordelijkheid van de algemene directie van Accent. Samen met de overige vestigingsdirecteuren en de algemene directie vorm je het managementteam van Accent. Je bent als vanzelfsprekend in staat om praktijkonderwijs vorm te geven en je hebt affiniteit met de doelgroep. In bedrijfsmatige zaken vindt er ondersteuning vanuit de Shared Service Organisatie van CVO plaats.

Taken

 • Je geeft samen met het vestiging management team en de fasevoorzitters dagelijks leiding aan de docenten en de onderwijsondersteuners op de vestiging.
 • Je bent innovatief en betrekt personeelsleden bij ontwikkelingen.
 • Je stimuleert docenten om het onderwijs vanuit de teams verder te ontwikkelen en vorm te geven.
 • Je verankert de visie vanuit het schoolplan van Accent op de vestiging en je initieert en implementeert (onderwijskundige) veranderingsprocessen.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van Accent. Je ondersteunt desgevraagd collega vestigingsdirecteuren en neemt deel aan overleg op CVO niveau.

Functie-eisen

Voor een goede functie uitoefening moet je in ieder geval beschikken over:

 • Aantoonbaar HBO / HBO+ werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring in een relevante managementfunctie in het onderwijs.
 • Een schoolleidersbevoegdheid of vergelijkbare opleiding.
 • Bekendheid en/of affiniteit met het praktijkonderwijs en het VSO.
 • Communicatieve vaardigheden en financieel inzicht.

Profiel en competenties

De vestigingsdirecteur kenmerkt zich door:

 • Authenticiteit en zelfbewustzijn: wij zoeken een vestigingsdirecteur die authentiek is in zijn persoonlijkheid.
 • Leiderschap en reflectie op het eigen functioneren: Met je ambitie creëer je draagvlak en neem je medewerkers mee in de transities die Accent voor ogen staan. Je bent vaardig in het aansturen van teamprocessen.
 • Sociaal en zakelijk vermogen: personeelsmanagement en financieel beheer zijn vaardigheden waarover je beschikt en je bent een initiatiefnemer die gevoel heeft voor menselijke verhoudingen.
 • Onderwijskundig leiderschap: je kunt snel inzicht in de complexe organisatorische processen verkrijgen en je bent in staat om strategisch Accentbeleid om te zetten naar operationeel niveau.
 • De vaardigheid tot delegeren: je weet medewerkers te stimuleren en te motiveren, waarbij je ook zichtbaar op de werkvloer aanwezig bent. Problemen en barrières pak je creatief en daadkrachtig aan. Je maakt afspraken en bewaakt deze en waar nodig treed je corrigerend op. Je stelt hoge eisen aan de professionele cultuur op de locatie.
 • Communicatief vermogen: je vertegenwoordigt intern en extern de vestiging Accent Delfshaven door middel van openbaar optreden, uitstekende schriftelijke vaardigheden en je hebt het vermogen om de sociale media in te zetten in het voordeel van de school.

Wij bieden

Het betreft een functie met een omvang van 1,0 fte. De functie wordt gehonoreerd volgens schaal 13 van de CAO-VO.

Het liefst start de nieuwe directeur op 01-01-2021 of zo snel mogelijk daarna.

Solliciteren op de functie van vestigingsdirecteur heeft alleen zin, wanneer je denkt te voldoen aan de gestelde functie-eisen, het functieprofiel en de competenties.
Om in aanmerking te komen voor de functie, moet jouw motivatiebrief en curriculum vitae voor 30 oktober 2020 in ons bezit te zijn. Solliciteren kan uitsluitend via het e-mailadres: vacatures@cvoaccent.nl ter attentie van de heer Jan van Dijk, lid algemene directie CVO Accent.

De selectiegesprekken vinden plaats in de middag van 6 november 2020. De eventuele vervolggesprekken vinden plaats in op 11 november in de ochtend.

Nadere informatie over de locatie, de onderwijskundige- en organisatorische ontwikkelingen vindt u op www.cvoaccent.nl. U kunt hierover ook contact opnemen met dhr. Coen van Noordwijk, algemeen directeur van CVO Accent (06-83207072).

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Accent

CVO Accent – onderdeel van het grotere bestuur CVO te Rotterdam e.o.- heeft drie scholen voor praktijkonderwijs in Rotterdam, een school in Capelle aan den IJssel en verzorgt op drie locaties avondonderwijs. Drie van de vier scholen van CVO Accent is het predicaat excellente School toegekend. Accent scholen voor Praktijkonderwijs zijn kleinschalige scholen met veel persoonlijke aandacht voor de circa 180 – 240 leerlingen (afhankelijk van de locatie). Het onderwijs is gericht op toeleiding naar arbeid of een vervolgopleiding op het Middelbaar Beroepsonderwijs. Per 1 januari 2019 zijn twee Rotterdamse scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in CVO Accent geïntegreerd.

Cvo

Accent maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o.