1. Home
  2.  | 
  3. Over ons
  4.  | Accent

Accent

Accent heeft 4 scholen voor praktijkonderwijs en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast verzorgt Accent op 3 locaties trainingen en cursussen in de avonduren voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Alle onderwijsactiviteiten vinden plaats in de regio Rotterdam.

Praktijk

Op onze scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen we door theorie te koppelen aan praktische opdrachten en stages. Tegelijkertijd groeit hiermee het inzicht van de leerlingen in de eigen talenten en mogelijkheden. Daarnaast leren we onze leerlingen verschillende praktische (werknemers)vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten. Denk aan koken, rekeningen betalen, plannen en samenwerken. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen maximaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden zodat zij actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zich gelukkig voelen.

Kleinschalig en persoonlijk

De Accent scholen zijn warme, kleinschalige scholen waar we elkaar kennen. Bij ons krijgen leerlingen niet een standaard lesprogramma. Voor iedere leerling stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP staat omschreven wat de leerling nu kan en wat de school en ouders/verzorgers verwachten dat de leerling kan en kent bij het verlaten van de school. Zo wordt de leerlijn en de verwachte ontwikkelingslijn voor iedereen duidelijk. Wij geloven dat iedere leerling iets in zich heeft om trots op te zijn, een talent, en zien het als onze taak om dat naar boven te halen.

“Met ons onderwijs willen we leerlingen leren hoe zij in de maatschappij kunnen meedraaien. Leren in de praktijk is op onze scholen belangrijk. We gebruiken daarvoor onze praktijklokalen, leerwerkplaatsen en stages. Met elkaar staat het personeel van de school klaar om de leerlingen steeds zelfstandiger hun weg te leren vinden in de maatschappij.” – Coen van Noordwijk, algemeen directeur

Leerlingen en begeleiding

Accent wil jongeren een veilige leeromgeving bieden, waar ze in alle rust worden voorbereid op arbeid, de maatschappij of, zo mogelijk, op het volgen van een vervolgopleiding. Dit doen we door inzet van veel materialen, intensieve begeleiding door vakkundige docenten en gespecialiseerd personeel zoals schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen en psychologen.

Geloof

Accent is een christelijke organisatie die openstaat voor andere religies. Dit zie je terug in onze manier van omgang met elkaar, onze waarden en onze vieringen. Op onze scholen komen jongeren van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Wij erkennen dat godsdienst voor veel van onze leerlingen een belangrijke inspiratiebron is.

Ons motto

Door de praktijkopdrachten en stages ontdekken leerlingen steeds meer wat ze echt leuk vinden om te doen en waar ze energie van krijgen. Zo raken ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en talenten. Dit verhoogt de kans op studiesucces en de kansen op de arbeidsmarkt.

Vertrouwenspersoon CVO Accent

De externe vertrouwenspersoon van CVO Accent is Mevrouw Carin Naber Van Halm, zij is een LW erkend vertrouwenspersoon.

Tel. 06 – 45 37 88 62
e-mail info@nabervanhalm-consultancy.nl