Home | Over ons | Accent

Accent

Sinds het jaar 2000 verzorgt Accent praktijkonderwijs voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Zij hebben het advies gekregen om naar het praktijkonderwijs te gaan. Daarnaast kunnen volwassenen met een lichte verstandelijke handicap, leerachterstand of laaggeletterdheid bij Accent avondonderwijs volgen.

Ook valt onder Accent het expertisecentrum Onderwijsondersteuning voor advies, zorg en begeleiding van leerlingen, docenten, ondersteuningsteams en schoolmanagement. Het expertisecentrum levert niet alleen diensten aan de praktijkscholen, maar ook aan andere scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Koers VO.

50% of meer praktijk

Op onze scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen we door theorie te koppelen aan praktische opdrachten en stages. Tegelijkertijd groeit hiermee het inzicht van de leerlingen in de eigen talenten en mogelijkheden. Daarnaast leren we onze leerlingen verschillende vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten. Denk aan koken, rekeningen betalen, plannen en samenwerken.

Kleinschalig en persoonlijk

De Accent scholen zijn warme, kleinschalige scholen waar we elkaar kennen. Bij ons krijgen leerlingen niet een standaard lesprogramma. We bieden keuzes om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten en capaciteiten van onze leerlingen. Wij geloven dat iedere leerling iets in zich heeft om trots op te zijn, een talent, en zien het als onze taak om dat naar boven te halen.

Yvette van Dijk, algemeen directeur (interim): “In het praktijkonderwijs en op de avondschool leren de leerlingen hoe zij in de maatschappij kunnen meedraaien. Leren in de praktijk is op onze scholen belangrijk. We gebruiken daarvoor onze praktijklokalen, leerwerkplaatsen en stages. Met elkaar staat het personeel van de school klaar om de leerlingen steeds zelfstandiger hun weg te leren vinden in de maatschappij.”

Leerlingen en begeleiding

De meeste leerlingen komen uit achterstandsgebieden en hebben vaak een complexe sociaal-emotionele problematiek. Accent wil deze jongeren een veilige leeromgeving bieden, waar ze in alle rust worden voorbereid op arbeid, de maatschappij of, zo mogelijk, op het volgen van een vervolgopleiding. Dit doen we door inzet van veel materialen, intensieve begeleiding door zorgcoördinatoren en gespecialiseerd personeel zoals schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen en psychologen.

Geloof

Accent is een christelijke organisatie die openstaat voor andere religies. Dit zie je terug in onze manier van omgang met elkaar, onze waarden en onze vieringen. Op onze scholen komen jongeren van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Wij erkennen dat godsdienst voor veel van onze leerlingen een belangrijke inspiratiebron is.

Ons motto

‘Ons motto is ‘haal het beste uit jezelf’. Door de praktijkopdrachten en stages ontdekken leerlingen steeds meer wat ze echt leuk vinden om te doen en waar ze energie van krijgen. Zo raken ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en talenten. Dit verhoogt de kans op studiesucces en de kansen op de arbeidsmarkt.