1. Home
  2.  | Downloads

Downloads

Divers

Schoolplan
In het CVO Accent schoolplan 2019-2023 laat Accent zien op welke manier zij aan de wet op het VO voldoet en welke ambities de komende jaren nagestreefd worden. We vinden het belangrijk om onze medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere samenwerkingspartners te informeren over onze plannen voor de periode 2019-2023.

Pestprotocol
De scholen van Accent hebben een veiligheidsplan. Het pestprotocol is onderdeel van dit plan. In ons pestprotocol staat:

  • hoe de Accent school pestgedrag signaleert
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken

Ouders kunnen het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij de directie van de scholen.

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl