1. Home
  2.  | Downloads

Downloads

Divers

Schoolplan
In het schoolplan ‘Accent wérkt!’ staan onze ambities en doelen t/m 2023. Het schoolplan is ontwikkeld binnen de kaders van de Strategische Visie van ons bestuur, het CVO: Goed onderwijs voor het leven. Voor het schooljaar 2023-2024 is een addendum geschreven bij het huidige schoolplan. Het nieuwe schoolplan 2024-2028 verschijnt dit schooljaar.

Pestprotocol
De scholen van Accent hebben een veiligheidsplan. Het pestprotocol is onderdeel van dit plan. In ons pestprotocol staat:

  • hoe de Accent school pestgedrag signaleert
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken

Ouders kunnen het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij de directie van de scholen.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Sinds 2017 wordt er op alle scholen van Accent gewerkt met de meldcode Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling en sinds januari 2019 met de 5 stappen uit de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader. De 5 stappen van de meldcode zijn geïntegreerd in de zorgstructuur van de scholen. Op alle Accent scholen is een Aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze medewerker is gecertificeerd en wordt regelmatig bijgeschoold. Een verkorte algemene versie van de op de Accent scholen uitgewerkte protocollen Meldcode vindt u hier.