1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Accent avondonderwijs
  6.  | Over avondonderwijs

Over avondonderwijs

Accent avondonderwijs is een onderwijsinstelling waar volwassenen met een licht verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid in een veilige, individuele, gestructureerde en professionele omgeving kunnen werken aan hun identiteit en ontwikkeling op maatschappelijk, cognitief, recreatief en communicatief terrein.

 

Samenwerking met andere organisaties

Om het voor onze cursisten mogelijk te maken elk jaar een cursus te volgen die aansluit bij zijn of haar wensen en niveau, onderhouden wij nauwe banden met allerlei organisaties. Zo is er veel contact met de zorg- en onderwijssector. Ook overlegt Accent avondonderwijs met bedrijven en andere organisaties om stagiaires en vrijwilligers te plaatsen.