1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | Accent avondonderwijs

Accent avondonderwijs

Op de Accent avondscholen geven we onderwijs aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid die geen ander volwassenenonderwijs kunnen volgen. Doel van ons onderwijs is om deze volwassenen te leren hoe zij volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en regie kunnen voeren over het eigen leven.

Wie op één van de Accent avondscholen aan de slag gaat, zorgt beter voor zichzelf en doet mee in de maatschappij.

Ons onderwijs

Op de Accent avondschool vergroten cursisten hun zelfredzaamheid door allerlei basis arbeidsvaardigheden te leren en te leren lezen en schrijven. Accent avondsonderwijs houdt in het aanbod van trainingen en cursussen rekening met de wensen van de cursisten en zorgverleners. In een ontspannen, veilige sfeer werken zij samen, aan een individuele leerroute en zonder prestatiedruk.

Onze cursisten

Jaarlijks volgen ongeveer 350 cursisten een cursus op één van onze twee vestigingen. Zij werken in de vrije sector, bij SW bedrijven, bij een dagcentrum of als vrijwilliger. Iedereen die door een verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid geen ander volwassenenonderwijs kan volgen, is welkom. Dat geldt ook voor mensen die geen inburgeringscursus volgen, maar toch hun Nederlandse taalniveau (cursus NT2) willen of moeten verhogen.

Zelf de regie

De wereld wordt steeds ingewikkelder. Mensen willen handvatten om zich staande te houden. In onze cursussen werken we aan praktische, sociale en theoretische vaardigheden. Met het oog op persoonlijkheidsontwikkeling, besteden we ook aandacht aan creativiteit en vrijetijdsbesteding.