1. Home
  2.  | 
  3. Over ons
  4.  | Visie en missie

Visie en missie

Wij bieden onderwijs speciaal aan leerlingen bij wie het leren niet zo gemakkelijk gaat. Op alle Accent scholen krijgen leerlingen les op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. We houden rekening met de mogelijkheden van iedere leerling. Met onze combinatie van onderwijs en individuele ondersteuning dragen wij bij aan de talentontwikkeling en het vakmanschap van onze leerlingen, zodat zij na school zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. Zo bereiden we onze leerlingen in maximaal 6 jaar voor op actieve deelname aan de maatschappij.

Ambitie: de komende jaren wil Accent in Rotterdam e.o. de specialist worden op het gebied van arbeidstoeleiding en onderwijs aan leerlingen.

Eigentijds onderwijs en samenwerking

De maatschappij verandert steeds sneller: beroepen veranderen, de verscheidenheid aan culturen neemt toe en innoverende technieken stellen andere eisen aan de vaardigheden van onze leerlingen. Dit betekent ook dat ons onderwijs nooit stilstaat. We vinden het belangrijk om midden in de maatschappij te staan, samen te werken met diverse partijen uit de maatschappij en ons onderwijs steeds af te stemmen op de eigentijdse eisen.

Kleinschalig en persoonlijk

De Accent scholen zijn warme, kleinschalige scholen waar we elkaar kennen. Vanuit onze christelijke waarden werken we samen, met hart voor de leerling en zorg voor elkaar. Bij ons krijgen leerlingen niet een standaard lesprogramma. We bieden keuzes om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten en de capaciteiten van onze leerlingen. Wij geloven dat iedere leerling iets in zich heeft om trots op te zijn, een talent, en zien het als onze taak om dat naar boven te halen.

Talent en extra begeleiding

Door leerlingen bewust te maken van hun talenten, extra begeleiding te geven en eigenaar te maken van het eigen leerproces, verhogen we het leerplezier en het zelfvertrouwen. Met talent bedoelen we iets waarvan een leerling energie krijgt. De ene leerling geniet van het helpen van een ander; de andere van het maken van een creatief product. Door inzicht te krijgen in deze talenten kunnen leerlingen het soort werk of vervolgonderwijs kiezen dat echt bij ze past.