1. Home
  2.  | 
  3. Over ons
  4.  | Visie en missie

Visie en missie

Met onze combinatie van praktijkonderwijs en individuele ondersteuning dragen wij bij aan de talentontwikkeling en het vakmanschap van onze leerlingen, zodat zij na school zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. Zo bereiden we onze leerlingen in maximaal 5 jaar voor op actieve deelname aan de maatschappij.

Ambitie: 
De komende jaren wil Accent in Rotterdam e.o. de specialist worden op het gebied van arbeidstoeleiding en toekomstgericht onderwijs aan leerlingen. 

Pijlers van ons onderwijs

1 Goed onderwijs voor het leven

Wij stimuleren leerlingen om steeds meer regie te nemen over hun eigen leerprocessen. Wij zien dit als ideale springplank naar de maatschappij. Speerpunten van ons onderwijs en onze begeleiding zijn dan ook naast cognitieve kennis en vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

2 Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Wij sluiten ons onderwijs aan op de continu veranderende maatschappij, waardoor ons aanbod qua vorm en inhoud bij de tijd blijft. Dit betekent ook dat we maatwerk in onderwijs en niveau leveren, een aantrekkelijke (werk)omgeving bieden en in verbinding staan met het bedrijfsleven.

3 Inclusieve identiteit: ontmoeting

Bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs ontmoeting over de grenzen van de verschillende achtergronden heen. Onze waarden bieden daarbij houvast en zorgen voor verbinding. 

4 Professioneel en lerend

Wij zijn zelf ook een lerende organisatie met professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen en samen te werken, is het geheel van ons onderwijsaanbod meer dan de som der delen. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief.

5 Met plezier samen sterk

Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Onze school staat dan ook bekend als fijne plek om te werken. Leerlingen en hun ouders waarderen ons enthousiasme. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met anderen.

Schoolplan

In het CVO Accent schoolplan 2019-2023 lees je welke ambities de komende jaren nagestreefd worden. We vinden het belangrijk om onze medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere samenwerkingspartners te informeren over onze plannen voor de periode 2019-2023.