1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Accent praktijkonderwijs
  6.  | Opleiding

Opleiding

Lesprogramma

In het praktijkonderwijs krijgen alle leerlingen in kleine klassen van circa 15 leerlingen les in de algemene vakken zoals rekenen, Nederlands, Engels en in keuzevakken. Daarnaast geven we ook praktische vakken die speciaal gericht zijn op Werken, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap. 

Individuele leerroute

Het doel van ons onderwijs is om leerlingen in een veilige en prettige omgeving onderwijsresultaten te laten behalen die voor hem/haar maximaal haalbaar zijn, zonder de leerling te overvragen. Iedere leerling volgt daarom een eigen leerroute aan de hand van leerdoelen. Deze beschrijven de leerlingen in samenspraak met hun mentor en ouders/verzorgers in het ontwikkelperspectiefplan (OPP).

Leerlingen stellen leerdoelen in de 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. Een leerdoel op domein Wonen kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik kan zorgen voor gezonde voeding’ of ‘Ik kan mijn eigen geldzaken en administratie regelen.’

Uitstroommogelijkheden

Als een leerling het praktijkonderwijs verlaat, heeft hij verschillende uitstroommogelijkheden. Dit hangt af van de competenties, de interesses en talenten van de leerling. Bij Accent onderscheiden we drie uitstroommogelijkheden:

  • (Begeleide) arbeid
  • MBO Entree-onderwijs (mbo1)
  • Overige (bijv. vakopleiding of vmbo lwoo)

Medewerkers

Naast docenten en ondersteunend personeel is op iedere locatie een zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator, een psycholoog of orthopedagoog en een maatschappelijk werker aanwezig. Al onze medewerkers zijn opgeleid en gespecialiseerd in het geven van praktijkonderwijs en het bieden van ondersteuning. Samen onderwijzen, observeren, volgen en begeleiden zij de leerlingen nauwkeurig en werken aan hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Mentor

De mentor speelt een belangrijke rol. Hij kent zijn leerling goed en houdt hun resultaten en persoonlijke groei nauwkeurig in de gaten. Leerlingen en ouders kunnen altijd bij de mentor terecht. Leerlingen zien hem/haar dagelijks tijdens de mentortijd aan het begin van de dag. Omgekeerd neemt de mentor ook contact op met de ouders of verzorgers van de leerlingen om de ontwikkeling te bespreken.