1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Accent praktijkonderwijs
  6.  | Over praktijkonderwijs

Over praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs leren jongeren in vier domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. Iedere leerling krijgt binnen deze vier domeinen verschillende vakken op school. Op deze manier leren de leerlingen wat nodig is om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Meer

Accent biedt de leerlingen de mogelijkheid om tijdens hun schoolloopbaan landelijk erkende branchecertificaten, een ENTREE diploma (MBO niveau 1) of het PrO-diploma te behalen.

Onderverdeling in 3 fases

Het onderwijs op de Accent praktijkscholen Capelle, Centrum en Delfshaven is verdeeld in 3 fasen. Alle leerlingen van 12 tot en met 18 jaar doorlopen de 3 fasen. Ze doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Hoe lang de fases duren, verschilt per locatie.

Het onderwijs op Accent Hoogvliet is verdeeld over de onderbouw en bovenbouw. Ook op deze Accent praktijkschool leert iedere leerling in zijn/haar eigen tempo.

Fase 1

De eerste fase duurt 1 tot 2 schooljaren. Deze fase is vooral bedoeld om erachter te komen wat een leerling kan en leuk vindt. Leerlingen maken kennis met allerlei praktijkvakken zoals koken, techniek en textiel. Daarnaast krijgen zij algemene vakken zoals Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en aardrijkskunde. Het programma is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

 

Fase 2

In deze fase ligt de nadruk op de beroepenoriëntatie. De leerling volgt praktijklessen in de profielen: Horeca, Techniek, Detailhandel en Zorg & Welzijn. Daarnaast worden de ondersteunende theorielessen Nederlands, Rekenen/ Wiskunde, Cultuur & Maatschappij gegeven. Wekelijks wordt er aandacht besteed aan de loopbaan- en beroepenoriëntatie. Zo komt de leerling aan het eind van klas 3 tot een definitieve keuze voor één van de genoemde profielen.

Fase 3

In de klassen 4 en 5 volgt de leerling praktijk- en theorielessen in het door hem/haar gekozen profiel. In klas 4 start de leerling een aantal dagen per week met een beroepsvoorbereidende stage buiten de school. In klas 5 wordt deze stage uitgebreid naar een plaatsingsstage.

Onze leerlingen vertellen

“Het fijnste aan deze school vind ik dat iedereen erbij hoort!”

“Door intern stage te lopen, leer ik hoe ik met klanten moet omgaan.” – Pasquinell