1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Accent praktijkonderwijs
  6.  | Over praktijkonderwijs

Over praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs leren jongeren in vier domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. Iedere leerling krijgt binnen deze vier domeinen verschillende vakken op school. Op deze manier leren de leerlingen wat nodig is om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Onderverdeling in 3 fases

Het onderwijs op de Accent praktijkscholen Capelle, Centrum en Delfshaven is verdeeld in 3 fasen. Alle leerlingen van 12 t/m 18 jaar doorlopen de 3 fasen. Ze doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Hoe lang de fases duren, verschilt per locatie.

Het onderwijs op Accent Hoogvliet is verdeeld over de onderbouw en bovenbouw. Ook op deze Accent praktijkschool volgen leerlingen een eigen leerlijn. Dat wil zeggen, dat iedere leerling leert in zijn/haar eigen tempo en dat het onderwijs aansluit op de interesses, behoeften en talenten van de leerling. 

Meer

Accent biedt de leerlingen de mogelijkheid om tijdens hun schoolloopbaan landelijk erkende branchecertificaten, een ENTREE diploma (MBO niveau 1) of het PrO-diploma te behalen.

Meer informatie over de diploma’s.

Fase 1

De eerste fase duurt 1 tot 2 schooljaren. Deze fase is vooral bedoeld om erachter te komen wat een leerling kan en leuk vindt. Leerlingen maken kennis met allerlei praktijkvakken zoals koken, techniek en textiel. Daarnaast krijgen zij algemene vakken zoals Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en aardrijkskunde. Het programma is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

Fase 2

In deze fase ligt de nadruk op de beroepenoriëntatie. Tijdens deze fase gaan leerlingen kijken welk werk bij hun past. Zij krijgen steeds meer praktijklessen en oefenen met werksituaties tijdens korte (maatschappelijke) stages. Aan het einde van deze fase kiezen zij een profiel of branche. 

Fase 3

De derde fase duurt 2 jaar. In deze fase bereiden leerlingen zichzelf voor op het verlaten van onze school. In deze fase zijn zij minder op school aanwezig en lopen zij veel stage bij een extern bedrijf, instelling of organisatie. Op deze manier kunnen zij zich goed voorbereiden op het werkende leven na school en is de overstap makkelijk.

Werk jij in het (basis)onderwijs?

Kom meer te weten over het praktijkonderwijs, de leerlingen en het passend adviseren. De filmpjes over het praktijkonderwijs zijn gemaakt door de Sectorraad Praktijkonderwijs en leggen goed uit wat belangrijk is en hoe het werkt.