1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Accent VSO
  6.  | Over VSO

Over VSO

Om goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen, is het onderwijs op Accent VSO ingedeeld in 3 fasen. Alle leerlingen van 12 t/m 18 jaar (eventueel 20 jaar) doorlopen de 3 fasen. Ze doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. In fase 1 maken leerlingen kennis met allerlei praktische vaardigheden, in fase 2 leren zij deze vaardigheden toe te passen en in fase 3 maken zij deze vaardigheden eigen tijdens externe stages of activiteiten. Onze vso-scholen hebben dan ook verschillende, goed uitgeruste vaklokalen en organiseren allerlei activiteiten en stages binnen en buiten de school.

Meer

Accent praktijk- of avondonderwijs kan een mooie aansluiting zijn voor sommige leerlingen op het vso. Daarnaast kunnen onze leerlingen profiteren van het totale onderwijsaanbod van Accent. We kunnen lessen van het praktijkonderwijs aanbieden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Ook hebben we een specifieke vso-praktijkonderwijs groep. Om de leerlingen van deze groep het maximale aan ontwikkeling te kunnen bieden, werken we intensief samen met de Accent praktijkscholen.

Fase 1

In deze fase volgen de leerlingen verschillende algemene vakken als rekenen, Nederlands en aardrijkskunde, en maken zij tijdens de praktijkvakken kennis met verschillende praktische vaardigheden die nodig zijn voor werk, deelname aan de dagbesteding en deelname aan de maatschappij. Ook lopen zij een of meerdere interne stage(s).

 

Fase 2

Ook in deze fase volgen de leerlingen verschillende algemene en praktijkvakken. Het accent van deze fase verschuift naar het leren toepassen van de praktische vaardigheden tijdens een aantal korte praktijksituaties zoals een interne/groepsstage en activiteiten. 

Fase 3

Het accent van deze fase ligt op het eigen maken van de praktische vaardigheden tijdens langere, externe praktijksituaties als voorbereiding op het verlaten van de school en actieve deelname aan de maatschappij.