Praktijkonderwijs

Bezoek de website

Accent verzorgt op 4 locaties in de Rotterdamse regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen, die liever praktisch en anders leren dan theoretisch. Het onderwijs is gebaseerd op 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

VSO

Bezoek de website

Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs (vso). Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Avondonderwijs

Bezoek de website

Op 3 locaties in de Rotterdamse regio geeft Accent avondonderwijs aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Zij leren praktische, sociale en theoretische vaardigheden die helpen om regie over het eigen leven te voeren en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Nieuws

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso.

Een mijlpaal voor Accent Centrum

Een mijlpaal voor Accent Centrum

Na een lange en intensieve periode is de business case voor de renovatie van het pand aan de Alkemadehof in Rotterdam, dat Accent Centrum gezamenlijk met het Rudolf Steiner College zal gaan gebruiken, goedgekeurd!

NPO-gelden CVO Accent

NPO-gelden CVO Accent

Zoals wellicht bekend ontvangt Accent NPO gelden waarvan leuke en leerzame activiteiten worden ingezet om de leerachterstanden van de leerlingen te verminderen.

NPO-gelden CVO Accent

Verhuizing Algemene Directie Accent

Per 13-7-2021 is het kantoor van de directie en het secretariaat van CVO Accent verhuisd naar de Kromhoutstraat 1-7 te Rotterdam. De verhuizing vond plaats omdat de Meerpaal, de school waar Accent tot de verhuizing kantoor hield, groeit en de ruimtes nodig zijn voor de toenemende leerlingenaantallen.

CVO Accent scoort goed onder medewerkers

CVO Accent scoort goed onder medewerkers

Elke twee jaar wordt op alle CVO-scholen onderzocht hoe het gaat met de medewerkerstevredenheid in de organisatie. De resultaten van het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek waren bijzonder mooi en dus een reden voor een klein feestje op onze Accent scholen.

Statement van het Rotterdamse onderwijs

Statement van het Rotterdamse onderwijs

Met afschuw hebben we de afgelopen weken het nieuws gevolgd waarin docenten een prominente rol hadden. Of liever gezegd: het lijdend voorwerp waren. Docenten krijgen het gevoel dat ze op eieren lopen en uit angst voor bedreigingen niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen zeggen of laten zien.