Praktijkonderwijs

Bezoek de website

Accent verzorgt op 4 locaties in de Rotterdamse regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen, die liever praktisch en anders leren dan theoretisch. Het onderwijs is gebaseerd op 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

VSO

Bezoek de website

Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs (vso). Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Avondonderwijs

Bezoek de website

Op 3 locaties in de Rotterdamse regio geeft Accent avondonderwijs aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Zij leren praktische, sociale en theoretische vaardigheden die helpen om regie over het eigen leven te voeren en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Nieuws