Praktijkonderwijs

Bezoek de website

Accent verzorgt op 4 locaties in de Rotterdamse regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen, die liever praktisch en anders leren dan theoretisch. Het onderwijs is gebaseerd op 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

VSO

Bezoek de website

Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs (vso). Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Avondonderwijs

Bezoek de website

Op 3 locaties in de Rotterdamse regio geeft Accent avondonderwijs aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Zij leren praktische, sociale en theoretische vaardigheden die helpen om regie over het eigen leven te voeren en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Nieuws

CVO Accent scoort goed onder medewerkers

CVO Accent scoort goed onder medewerkers

Elke twee jaar wordt op alle CVO-scholen onderzocht hoe het gaat met de medewerkerstevredenheid in de organisatie. De resultaten van het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek waren bijzonder mooi en dus een reden voor een klein feestje op onze Accent scholen.

Alternatieve invulling open dagen pro en vso

Alternatieve invulling open dagen pro en vso

Normaal gesproken nodigen we nieuwe leerlingen en ouders uit om onze scholen te bezoeken tijdens een open dag bijvoorbeeld. Alleen gaan de geplande open dagen en open lesmiddagen van de Accent scholen vanwege de Corona-maatregelen NIET door. Er is wel de mogelijkheid tot contact met een van onze scholen. Maak een afspraak met de locatie van je keuze en we nemen dan z.s.m. contact op.

Open dagen praktijkonderwijs en vso 2021 geannuleerd

Open dagen praktijkonderwijs en vso 2021 geannuleerd

De geplande open dagen en open lesmiddagen gaan vanwege de Corona-maatregelen momenteel NIET door. Nieuwe leerlingen kunnen wel worden aangemeld bij de gewenste locatie en/of er kan een afspraak worden gemaakt voor een individuele rondleiding.

Statement van het Rotterdamse onderwijs

Statement van het Rotterdamse onderwijs

Met afschuw hebben we de afgelopen weken het nieuws gevolgd waarin docenten een prominente rol hadden. Of liever gezegd: het lijdend voorwerp waren. Docenten krijgen het gevoel dat ze op eieren lopen en uit angst voor bedreigingen niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen zeggen of laten zien.