1. Home
  2.  | Category: "Algemeen"

Overzicht nieuws Algemeen

CVOpen november 2022

30 november 2022

In het novembernummer van magazine CVOpen geeft de redactie een beeld van de staat van het onderwijs binnen CVO op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Beleidsadviseurs Marlijn van der Sluis en Dirk de Jong gaan in op de plek van het vak burgerschap, en ook is er aandacht voor wat Accent Hoogvliet en Accent Capelle zoal doen op dit gebied.

Accent brede studiemiddag groot succes!

18 november 2022

Op donderdag 10 november jl. was het zover. Na lang uitstellen door de Corona ontwikkelingen kon de Accent brede studiedag eindelijk plaatsvinden. Om 12.30 uur verzamelden zich alle werknemers van de 6 Accent scholen, de Accent avondscholen en het Máximacollege uit Ridderkerk in HAL 4 langs de Maas in Rotterdam.

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

5 november 2022

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso.

NPO-gelden CVO Accent

18 oktober 2022

Zoals wellicht bekend ontvangt Accent NPO gelden waarvan leuke en leerzame activiteiten worden ingezet om de leerachterstanden van de leerlingen te verminderen.

CVO Accent scoort goed onder medewerkers

12 maart 2021

Elke twee jaar wordt op alle CVO-scholen onderzocht hoe het gaat met de medewerkerstevredenheid in de organisatie. De resultaten van het laatste medewerkers-tevredenheidsonderzoek waren bijzonder mooi en dus een reden voor een klein feestje op onze Accent scholen.

Statement van het Rotterdamse onderwijs

17 november 2020

Met afschuw hebben we de afgelopen weken het nieuws gevolgd waarin docenten een prominente rol hadden. Of liever gezegd: het lijdend voorwerp waren. Docenten krijgen het gevoel dat ze op eieren lopen en uit angst voor bedreigingen niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen zeggen of laten zien.

Nieuwe vestigingsdirecteur van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven

9 november 2020

Per 1 januari 2021 is Michel Baas de nieuwe vestigingsdirecteur van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven. Michel volgt Boaz Tates op, die de afgelopen jaren hier directeur was en nu directeur is in Hellevoetsluis.