1. Home
  2.  | Category: "Algemeen"

Overzicht nieuws Algemeen

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

5 september 2022

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso.

Een mijlpaal voor Accent Centrum

16 december 2021

Na een lange en intensieve periode is de business case voor de renovatie van het pand aan de Alkemadehof in Rotterdam, dat Accent Centrum gezamenlijk met het Rudolf Steiner College zal gaan gebruiken, goedgekeurd!

NPO-gelden CVO Accent

18 november 2021

Zoals wellicht bekend ontvangt Accent NPO gelden waarvan leuke en leerzame activiteiten worden ingezet om de leerachterstanden van de leerlingen te verminderen.

Verhuizing Algemene Directie Accent

18 november 2021

Per 13-7-2021 is het kantoor van de directie en het secretariaat van CVO Accent verhuisd naar de Kromhoutstraat 1-7 te Rotterdam. De verhuizing vond plaats omdat de Meerpaal, de school waar Accent tot de verhuizing kantoor hield, groeit en de ruimtes nodig zijn voor de toenemende leerlingenaantallen.

CVO Accent scoort goed onder medewerkers

12 maart 2021

Elke twee jaar wordt op alle CVO-scholen onderzocht hoe het gaat met de medewerkerstevredenheid in de organisatie. De resultaten van het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek waren bijzonder mooi en dus een reden voor een klein feestje op onze Accent scholen.

Statement van het Rotterdamse onderwijs

17 november 2020

Met afschuw hebben we de afgelopen weken het nieuws gevolgd waarin docenten een prominente rol hadden. Of liever gezegd: het lijdend voorwerp waren. Docenten krijgen het gevoel dat ze op eieren lopen en uit angst voor bedreigingen niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen zeggen of laten zien.

Nieuwe vestigingsdirecteur van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven

9 november 2020

Per 1 januari 2021 is Michel Baas de nieuwe vestigingsdirecteur van Accent Praktijkonderwijs Delfshaven. Michel volgt Boaz Tates op, die de afgelopen jaren hier directeur was en nu directeur is in Hellevoetsluis.