1. Home
  2.  | 
  3. Algemeen
  4.  | NPO-gelden CVO Accent

NPO-gelden CVO Accent

18 oktober 2022

Zoals wellicht bekend ontvangt Accent NPO gelden waarvan leuke en leerzame activiteiten worden ingezet om de leerachterstanden van de leerlingen te verminderen.

Zo worden de gelde bij Accent VSO op Zuid ingezet ter bevordering van het leesonderwijs, komt er  extra begeleiding op cognitief gebied, wordt er extra kunst & cultuur aangeboden, vinden er extra branche-, praktijklessen plaats & krijgen stage en weerbaarheid ook de nodige aandacht.

Bij Accent VSO op Noord wordt ingezet op sociale cohesie door een grote activiteit te organiseren voor de hele school. En er volgt nog een plan voor de komende jaren.

Op Accent Delfshaven worden de NPO-gelden ingezet ten behoeve van het welbevinden en reken- & taalonderwijs en stage.

Bij Accent Hoogvliet wordt er meer aandacht besteed aan Engels, burgerschap, stage en sport en kunst & cultuur. Ook zal er in de toekomst ingezet worden op digitale vaardigheden bij docenten.

Bij Accent Centrum is gebleken dat de leerlingen achterstanden hebben op het gebied cognitieve vaardigheden. Daarom wordt kritisch gekeken naar de lesstof en als aanvulling daarop komen extra taalgroepen. Bij techniek en horeca is de achterstand verwaarloosbaar, echter bij sport, detailhandel en stage is er wel sprake van een achterstand. Daarom wordt er aandacht besteed aan het onderhouden van de theorie en wordt er ingezet op de praktijk, o.a. door ervaringsleren. Daarnaast wordt een extra stagecoach ingezet, komen er extra gymlessen en SoVa lessen. Bovendien wordt er gestart met een cursus geweldloos verzet om het docententeam extra te toe te rusten.

Accent Capelle:
Er zijn geen grote achterstanden op stagetijd en op cognitief gebied (maar er is nog niet getoetst), maar er zijn wel achterstanden zichtbaar op vrijetijd, begeleiding op de werkvloer en sociale vaardigheden: Ook zijn er achterstanden op onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten. Er wordt ingezet op extra bijles en externe partijen gaan 4 thema weken verzorgen. Daarnaast worden extra jobcoaches ingezet en er wordt ingezet op het “samen zijn” onder andere door teambuilding /tweedaagse.