1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | Accent VSO

Accent VSO

Onderwijs

Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit is onderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben om tot leren te komen. Accent VSO Op Noord en Accent VSO Op Zuid zijn cluster 3 scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Leren gaat bij deze leerlingen niet vanzelf. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen maximaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden zodat zij actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zich gelukkig voelen.

Scholen

Onze scholen zijn gezellige, veilige en kleine scholen. Iedereen kent elkaar. Iedere leerling heeft een vaste docent. Ook zijn er verschillende onderwijsassistenten die de docenten bij de lessen ondersteunen. Bij binnenkomst van een leerling stelt de school het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling vast. In dit perspectief staat ook de verwachte uitstroommogelijkheid beschreven. De ene leerling gaat als jongvolwassene werken in het bedrijfsleven, eventueel onder begeleiding van een jobcoach. De andere leerling stroomt uit naar begeleide dagbesteding.

Leerlingen

Op onze VSO-scholen leren leerlingen zich te ontwikkelen op gebied van zelfredzaamheid. Spelling en rekenen leren zijn daarvoor belangrijk, maar ook allerlei praktische (werknemers)vaardigheden bijvoorbeeld voor jezelf opkomen, samenwerken en je goed verzorgen. De lessen sluiten wij aan op de leefwereld van de leerlingen. Wat zij leren moet voor hen betekenis hebben. Daarom krijgen de leerlingen in kleine klassen les, leren zij allerlei praktische vaardigheden die zij nodig hebben om hun zelfredzaamheid te vergroten en koppelen wij de lesstof zoveel mogelijk aan praktijkervaringen.