1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | Accent praktijkonderwijs

Accent praktijkonderwijs

Onderwijs

Wij geven praktijkonderwijs op 4 locaties in de Rotterdamse regio. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen, die liever praktisch en anders leren dan theoretisch. Wij gaan we uit van de individuele mogelijkheden van onze leerlingen en stemmen onze begeleiding en ons onderwijs daarop af. De leerlingen leren zoveel mogelijk in levensechte leersituaties en het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke behoeften en wensen van onze leerlingen. We besteden veel aandacht aan de talenten van onze leerlingen.

Met onze combinatie van praktijkonderwijs en individuele ondersteuning dragen wij bij aan de (brede) ontwikkeling van deze jongeren, zodat zij na school zelfstandig kunnen wonen, werken, leven of een vervolgopleiding kunnen volgen. Op de scholen van Accent gaan we uit van de individuele mogelijkheden van onze leerlingen en stemmen onze begeleiding en ons onderwijs daarop af.

Scholen

Iedere Accent praktijkschool heeft een eigen sfeer en identiteit. De scholen krijgen de vrijheid zichzelf te zijn en maken eigen keuzes in het onderwijsaanbod. Wel werken de scholen veel samen om te profiteren van elkaars kennis en kunde, bijvoorbeeld door de uitwisseling van de excellentieprofielen. De locaties Capelle, Delfshaven en Hoogvliet zijn excellente scholen. Een ander voorbeeld van de onderlinge samenwerking is de TOP Academies waaraan leerlingen van alle Accent praktijkscholen kunnen deelnemen.

Leerlingen

Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar leerlingen goed in zijn. Iedere leerling heeft talenten. Wij zien het als onze taak om deze naar boven te halen. Door het opdoen van praktijkervaringen en persoonlijke begeleiding krijgt de leerling inzicht in wat hij/zij kan. Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich op onze scholen prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarom staat een docent niet alleen voor de klas, maar is ook coach en begeleider. En investeren we veel in het leren van sociale vaardigheden.