1. Home
  2.  | 
  3. Over ons
  4.  | Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

De veiligheid van de gebouwen wordt jaarlijks geïnspecteerd door de brandweer en de VeiligheidsRegio Rotterdam. Dit is een verplichting t.b.v. de gebruiksvergunning. De installaties in de gebouwen worden periodiek gekeurd door officiële keurbedrijven. Datzelfde geldt voor de lesapparatuur in de praktijklokalen. De bouwtechnische staat van de gebouwen wordt periodiek geschouwd. Tenslotte vindt er een 5 jaarlijkse Risico Inventarisatie plaats, waarop ten aanzien van de bevindingen geacteerd wordt.