1. Home
  2.  | Jobcoach/stagebegeleider

Jobcoach/stagebegeleider

Wij zoeken

collega’s die een bijdrage kunnen leveren om in teamverband het onderwijs op Accent Praktijkonderwijs en VSO verder te ontwikkelen. Ook vragen wij om affiniteit met leerlingen van 12-18 jaar, die op een praktische en functionele manier les krijgen. Onze school heeft een Christelijke identiteit en draagt de Christelijke normen en waarden uit. Van kandidaten wordt verwacht dat zij deze normen en waarden helpen uitdragen en mede inhoud weten te geven.

Accent maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.

Voor Accent Capelle

zoeken wij een Jobcoach/stagebegeleider (0,8-1,0 fte)

Taken

Taken van de Jobcoach:

• Is het eerste aanspreekpunt voor stageleerlingen bij stagebedrijven.
• Zoekt zelfstandig en actief naar geschikte stageplaatsen en/of werkplekken voor Accent leerlingen.
• Coacht en begeleidt enthousiast en professioneel leerlingen in hun maatschappelijke en externe stages
• Het nauwkeurig uitvoeren van administratieve werkzaamheden m.b.t. de begeleiding van de leerlingen.
• Zorgt voor een duidelijke en open communicatie met ouders, leerling en mentor.

Van de kandidaten vragen wij

▪ Recente werkervaring heeft met het begeleiden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
▪ Beschikt over grote mate van zelfstandigheid, inlevingsvermogen, betrokkenheid, humor en zelfreflectie.
▪ Ervaring heeft in het praktijkonderwijs en/of VSO is een pré.
▪ Een opleiding (niet ouder dan 5 jaar) tot gecertificeerd jobcoach is een pré.
▪ Ondernemend is in het aangaan van contacten met het bedrijfsleven in het kader van arbeidstoeleiding.
▪ Zowel de belangen van werkgever als het onderwijsveld kan zien en hier de juiste balans in kan aanbrengen.
▪ Makkelijk contact maakt binnen een team.
▪ Kan werken in een team waarin het nemen van zelfregie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid de kern vormen.
▪ In bezit is van een rijbewijs B en een eigen auto.

Wij bieden

▪ Coaching door een ervaren collega.
▪ Werken op een excellente school waar eigenaarschap, autonomie en samenwerken kernbegrippen zijn.
▪ Een zeer gemotiveerd stageteam.
▪ Een rol in de verdere ontwikkeling van de arbeidstoeleiding op Accent Capelle.
▪ Mogelijkheden tot ontwikkeling binnen Accent PRO/VSO.
▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
▪ De beloning is, afhankelijk van ervaring en opleiding, in de OOP loonschaal 7, 8 of 9 (allen cao-VO).

Voor nadere informatie over deze vacature of voor een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met dhr Erik Roth, vestigingsdirecteur van Accent Capelle. 06-11295986.
Spreekt deze advertentie u aan, mail dan voor 17 maart uw sollicitatiebrief met C.V. aan Dhr Erik Roth, vestigingsdirecteur van Accent Capelle ej.roth@cvoaccent.nl 

Over Accent Praktijkonderwijs

Sinds het jaar 2000 verzorgt CVO Accent praktijkonderwijs voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar op 4 locaties in de Rotterdamse regio. Dit is een reguliere middelbare school opleiding voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Daarnaast kunnen volwassenen met een lichte verstandelijke handicap op 2 locaties avondonderwijs volgen. Ook heeft CVO Accent een expertisecentrum, de Onderwijsondersteuning voor advies, zorg en begeleiding van leerlingen, docenten, ondersteuningsteams en schoolmanagement. Ons motto is ‘haal het beste uit jezelf’. We leggen het accent op de talenten van onze leerlingen, docenten en medewerkers.

Cvo

Accent maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o.