Home | Over ons | Downloads

Downloads

Divers

Schoolplan
In dit schoolplan laat Accent zien op welke manier zij aan de wet op het VO voldoet en welke ambities de komende jaren nagestreefd worden. We vinden het belangrijk om onze medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere samenwerkingspartners te informeren over onze plannen voor de periode 2015-2019.

Pestprotocol
De scholen van Accent hebben een veiligheidsplan. Het pestprotocol is onderdeel van dit plan. In ons pestprotocol staat:

  • hoe de Accent school pestgedrag signaleert
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken

Ouders kunnen het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij de directie van de scholen.

VSO

Schoolgidsen
Accent VSO schoolgids Op Noord 2018-2019
(voorheen VSO De Regenboog)

Accent VSO schoolgids Op Zuid 2018-2019
(voorheen VSO AJ Schreuder)

Onderwijsondersteuning

Accent Onderwijsondersteuning brengt een aantal malen per jaar een eigen blad uit: “Accenten”. Dit blad is bestemd voor iedereen die werkzaam is in het voortgezet onderwijs en betrokken is bij de zorg voor leerlingen. Via Accenten wil Accent onderwijsondersteuning scholen op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg en op welke manieren het expertisecentrum de school kan ondersteunen bij het optimaliseren van de zorg. Bekijk de nieuwsbrieven en meld u direct aan.

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl